اطلاعات تماس

دفتر مرکزی (مهندسین مشاور):
مازندران، بابل، خیابان شهید مطهری، اندیشه 15، مجتمع مهندسین پارس، طبقه 4، واحد 7
کدپستی: 67378-47149
تلفن تماس: 10 101 323 (011)
تلفکس: 14 141 323 (011)

شوروم مهندسی:
مازندران، بابل، خیابان نواب صفوی، مجتمع تجاری جعفریان، پلاک 79
کدپستی: 45965-47138
تلفن تماس: 10 642 322 (011)
تلفکس: 10 642 322 (011)

Info [@] NikTajhiz [.] Com
Telegram.me/atys_co
www.instagram.com/atys.co